trang_banner

Các sản phẩm

Vòng bi kim kết hợp có hoặc không có vòng trong là vòng bi kim hướng tâm và vòng bi trụ hướng trục có vòng cách bằng nhựa.Chúng không có vòng trong và yêu cầu đường lăn trục được làm cứng và mài.Nếu trục không thể được sử dụng làm mương ổ lăn thì có thể sử dụng các vòng trong IR để thay thế.
Vòng bi hướng tâm/trục kết hợp: dòng NX
chỉ định Kích thước (mm) Xếp hạng tải cơ bản Chỉ định vòng trong được đề xuất Vòng kẹp phù hợp Chỉ định
để bôi trơn dầu để bôi trơn dầu mỡ Fw D C –0,25 C1 dw E8 r phút. xuyên tâm trục
dyn.Cr KN thống kê.Cor KN dyn.Ca KN thống kê.Coa KN
NX7-TV NX7-Z-TV 7 14 18 4.7 7 0,3 2,85 2,65 3,15 4.3 WR14
NX10 NX10-Z 10 19 18 4.7 10 0,3 4,45 3,7 4.6 7.2 IR6X10X10-IS1 WR19
NX12 NX12-Z 12 21 18 4.7 12 0,3 4,8 4.3 4,85 8.2 IR8X12X10-IS1 WR21
NX15 NX15-Z 15 24 28 8 15 0,3 10.7 12.7 5,6 10,4 IR12X15X16 WR24
NX17 NX17-Z 17 26 28 8 17 0,3 11.9 15 5,8 11,5 IR14X17X17 WR26
NX20 NX20-Z 20 30 28 8 20 0,3 13 17,5 7 14,7 IR17X20X16 WR30
NX25 NX25-Z 25 37 30 8 25 0,3 14.9 22,4 11.1 24.3 IR20X25X16-IS1 WR37
NX30 NX30-Z 30 42 30 10 30 0,3 22,6 36 11.7 28 IR25X30X20 WR42
NX35 NX35-Z 35 47 30 10 35 0,3 24.3 41,5 12,4 32,5 IR30X35X20 WR47
1234>> Trang 1 / 4