trang_banner

Các sản phẩm

Vòng bi lăn chéo bao gồm một vòng ngoài, một vòng trong và nhiều con lăn và miếng đệm.Con lăn nằm giữa vòng trong và vòng ngoài với các miếng đệm được đặt giữa các con lăn để ngăn ma sát lẫn nhau do đó làm giảm lực cản mô-men xoắn khi quay.
Vòng bi lăn chéo: XR SERIES
Mục Kích thước chính (mm) Xếp hạng tải động cơ bản Giới hạn tốc độ
d D T r Xuyên tâm trục Dầu
XR496051 203,2 279,4 31,75 1,5 41000 49200 800
XR678052 330,2 457,2 63,5 3 80000 98400 620
XR766051 457,2 609,6 63,5 3 106000 133000 520
XR820060 580 760 80 5 106000 209000 300
XR855053 685,8 914.4 79.375 3 180000 224000 260
XR882055 901.7 1117,6 82,55 3 225000 297000 200
XR889058 1028,7 1327,15 114,3 3 283000 374000 160
XR897051 1549,4 1828,8 101,6 3 326000 489000 80
JXR637050 300 400 37 1,5 47200 60000 720
JXR652050 310 425 45 2,5 61600 76500 640
JXR699050 370 495 50 3 70200 89200 600