trang_banner

Các sản phẩm

Đai ốc khóa chính xác là phụ kiện ổ trục cho bộ truyền động vít.Chúng được sử dụng để đạt được tải trước dọc trục xác định trong vòng bi tiếp xúc góc hướng trục dành cho bộ truyền động trục vít và vòng bi lăn hướng trục/hướng tâm dành cho bộ truyền động trục vít.Đai ốc khóa chính xác cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác trong đó phải hỗ trợ lực dọc trục cao và yêu cầu độ chính xác cũng như độ cứng hướng trục cao.
Đai ốc khóa chính xác: dòng KMT
MỤC G d1 d2 d3±0,30 d4±0,30 B b h M(0/-0.50) A L C R1 Sd
Quốc Dân Đảng 0 M10X0.75 21 28 23 11 14 4 2 24 M5 2 24,5 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 1 M12X1 23 30 25 13 14 4 2 27 M5 2 26,5 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 2 M15X1 26 33 28 16 16 4 2 30 M5 2 29,5 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 3 M17X1 29 37 33 18 18 5 2 34 M6 2 33 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 4 M20X1 32 40 35 21 18 5 2 36 M6 2 36 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 5 M25X1.5 36 44 39 26 20 5 2 41 M6 2 40 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 6 M30X1.5 41 49 44 32 20 5 2 46 M6 2 45 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 7 M35X1.5 46 54 49 38 22 5 2 50 M6 2 50 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 8 M40X1.5 54 65 59 42 22 6 2,5 60 M8 2 59,5 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 9 M45X1.5 60 70 64 48 22 6 2,5 65 M8 2 65 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 10 M50X1.5 64 75 68 52 25 7 3 70 M8 2,5 69,5 0,5 0,04
Quốc Dân Đảng 11 M55X2 74 85 78 58 25 7 3 80 M8 2,5 79,5 0,5 0,05
Quốc Dân Đảng 12 M60X2 78 90 82 62 26 8 3,5 85 M8 2,5 84 0,5 0,05
Quốc Dân Đảng 13 M65X2 83 95 87 68 28 8 3,5 90 M8 2,5 89 0,5 0,05
Quốc Dân Đảng 14 M70X2 88 100 92 72 28 8 3,5 95 M8 2,5 94 0,5 0,05
Quốc Dân Đảng 15 M75X2 93 105 97 77 28 8 3,5 100 M8 2,5 99 0,5 0,05
Quốc Dân Đảng 16 M80X2 98 110 100 83 32 8 3,5 M8 2,5 104 1 0,05
Quốc Dân Đảng 17 M85X2 107 120 110 88 32 10 4 M10 2,5 113,5 1 0,05
Quốc Dân Đảng 18 M90X2 112 125 115 93 32 10 4 M10 2,5 118,5 1 0,05
Quốc Dân Đảng 19 M95X2 117 130 120 98 32 10 4 M10 2,5 123,5 1 0,05
Quốc Dân Đảng 20 M100X2 122 135 125 103 32 10 4 M10 2,5 128,5 1 0,05
Quốc Dân Đảng 22 M110X2 132 145 134 112 32 10 4 M10 3 138,5 1 0,05
Quốc Dân Đảng 24 M120X2 142 155 144 122 32 10 4 M10 3 148,5 1 0,05
Quốc Dân Đảng 26 M130X2 152 165 154 132 32 12 5 M10 3 158,5 1 0,06
Quốc Dân Đảng 28 M140X2 162 175 164 142 32 14 6 M10 3 168,5 1 0,06
Quốc Dân Đảng 30 M150X2 172 185 174 152 32 14 6 M10 3 178,5 1 0,06
Quốc Dân Đảng 32 M160X3 182 195 184 162 32 14 6 M10 3 188,5 1 0,06
Quốc Dân Đảng 34 M170X3 192 205 192 172 32 14 6 M10 3 198,5 1 0,06
Quốc Dân Đảng 36 M180X3 202 215 204 182 32 16 7 M10 3 208,5 1 0,06
Quốc Dân Đảng 38 M190X3 212 225 214 192 32 16 7 M10 3 218,5 1 0,06
Quốc Dân Đảng 40 M200X3 222 235 224 202 32 18 8 M10 3 228,5 1 0,06