trang_banner

Các sản phẩm

Vòng bi trụ không có vòng trong Dòng đơn: Dòng RNU,RNU Vòng bi trụ một hàng dựa trên vòng bi trụ thiết kế NU và được cung cấp không có vòng trong.Những vòng bi này thường được sử dụng trong các ứng dụng có mương được làm cứng và mài trên trục.Do vòng bi RNU không có vòng trong nên đường kính trục có thể lớn hơn để mang lại sự bố trí vòng bi chắc chắn hơn, chắc chắn hơn.Ngoài ra, khả năng dịch chuyển dọc trục của trục so với vỏ chỉ bị giới hạn bởi rãnh trên trục.
DÒNG RNU
Mang Không Kích thước (mm)
Fw Dung sai Fw D B phút rs a
RNU 202 20 +0,010 0 35 11 0,6 3
RNU 203 22,9 40 12 0,6 3,25
RNU 204 27 47 14 1 3,75
RNU 205 32 +0,015 0 52 15 1 4,25
RNU 206 38,5 62 16 1 4,25
RNU 207 43,8 72 17 1.1 4
RNU 208 50 80 18 1.1 4
RNU 209 55 85 19 1.1 4,5
RNU 210 60,4 90 20 1.1 5
RNU 211 66,5 +0,020 0 100 21 1,5 5
RNU 212 73,5 110 22 1,5 5
RNU 213 79,6 120 23 1,5 5
RNU 214 84,5 125 24 1,5 5,5
RNU 215 88,5 130 25 1,5 5,5
RNU 216 95,3 140 26 2 5,5
RNU 217 101,8 150 28 2 6
RNU 218 107 160 30 2 6
RNU 219 113,5 170 32 2.1 6,5
RNU 220 120 180 34 2.1 7
RNU 221 126,8 190 36 2.1 7,5
RNU 222 132,5 200 38 2.1 7,5
RNU 224 143,5 215 40 2.1 8
RNU 226 156 +0,025 0 230 40 3 8
RNU 228 169 250 42 3 8
RNU 230 182 270 45 3 8,5
RNU 232 195 290 48 3 9
RNU 234 208 310 52 4 10
RNU 236 218 320 52 4 10
RNU 238 231 340 55 4 10,5
RNU 240 244 360 58 4 11
RNU 244 270 +0,030 0 400 65 4 12,5
Mang Không Kích thước (mm)
Fw Dung sai Fw D B phút rs a
RNU 304 28,5 +0,010 0 52 15 1.1 3,5
RNU 305 35 +0,015 0 62 17 1.1 4
RNU 306 42 72 19 1.1 4,5
RNU 307 46,2 80 21 1,5 5
RNU 308 53,5 90 23 1,5 5,5
RNU 309 58,5 100 25 1,5 5,5
RNU 310 65 110 27 2 6
RNU 311 70,5 +0,020 0 120 29 2 6
RNU 312 77 130 31 2.1 6,5
RNU 313 83,5 140 33 2.1 7
RNU 314 90 150 35 2.1 7,5
RNU 315 95,5 160 37 2.1 7,5
RNU 316 103 170 39 2.1 8,5
RNU 317 108 180 41 3 8,5
RNU 318 115 190 43 3 9
RNU 319 121,5 200 45 3 9,5
RNU 320 129,5 215 47 3 9,5
RNU 321 135 225 49 3 9,5
RNU 322 143 240 50 3 9
RNU 324 154 260 55 3 9,5
RNU 326 167 +0,025 0 280 58 4 10
RNU 328 180 300 62 4 11
RNU 330 193 320 65 4 11,5
RNU 332 208 340 68 4 13
RNU 334 220 360 72 4 13,5
RNU 336 232 380 75 4 13,5
RNU 338 245 400 78 5 14
RNU 340 260 420 80 5 15