trang_banner

Các sản phẩm

Vòng bi hai hàng phù hợp với tải trọng hướng tâm trung bình và tải trọng trục nhỏ theo cả hai hướng.Thiết kế và chức năng của chúng tương tự như một cặp vòng bi một hàng.Những vòng bi này được sử dụng trong các ứng dụng mà khả năng chịu tải của vòng bi một hàng không đủ. Vòng bi hai hàng có cùng đường kính ngoài và đường kính lỗ khoan như vòng bi một hàng, nhưng rộng hơn và có khả năng chịu tải cao hơn đáng kể so với vòng bi đơn. -vòng bi hàng thuộc dòng 62 và 63.
hàng đôi
Số vòng bi Kích thước chính (mm) Đánh giá tải cơ bản
d D B r phút. Cr (KN) Cor (KN)
4200 T 4200 2RS T 10 30 14 0,6 8,69 4,94
4201 T 4201 2RS T 12 32 14 0,6 8.835 5,23
4202 T 4202 2RS T 15 35 14 0,6 9,88 6,37
4203 T 4203 2RS ​​T 17 40 16 0,6 13,87 9.03
4204T 4204 2RS T 20 47 18 1 17.1 07/12
4205T 4205 2RS T 25 52 18 1 18:34 13,87
4206T 4206 2RS T 30 62 20 1 24,7 19,76
4207 T 4207 2RS T 35 72 23 1.1 30,4 24,7
4208 T 4208 2RS T 40 80 23 1.1 32,3 28,5
4209 T 4209 2RS T 45 85 23 1.1 34,2 31,83
4210 T 4210 2RS T 50 90 23 1.1 35,63 34,68
4211 T 4211 2RS T 55 100 25 1,5 34,68 40,85
4212 T 4212 2RS T 60 110 28 1,5 54,15 55,58
4213 T 4213 2RS ​​T 65 120 31 1,5 63,65 63,65
4214 T 4214 2RS T 70 125 31 1,5 66.03 69,83
4215 T 4215 2RS T 75 130 31 1,5 69,83 76
4216 T 4216 2RS T 80 140 33 2 76 85,5
4217 T 4217 2RS T 85 150 36 2 88,35 100,7
4218 T 4218 2RS T 90 160 40 2 106,4 115,9
4300 T 4300 2RS T 10 35 17 0,6 14.3 8,9
4301 T 4301 2RS T 12 37 17 1.0 13 7,8
4302 T 4302 2RS T 15 42 17 1 13,87 8,69
4303 T 4303 2RS ​​T 17 47 19 1 18,62 12,54
4304T 4304 2RS T 20 52 21 1.1 22.04 15.2
4305T 4305 2RS T 25 62 24 1.1 29,93 21,28
4306T 4306 2RS T 30 72 27 1.1 38 28,98
4307 T 4307 2RS T 35 80 31 1,5 48,45 36,1
4308 T 4308 2RS T 40 90 33 1,5 59,85 45,6
4309 T 4309 2RS T 45 100 36 1,5 68,4 57
4310 T 4310 2RS T 50 110 40 2 85,5 71,25
4311 T 4311 2RS T 55 120 43 2 98,8 85,5
4312 T 4312 2RS T 60 130 46 2.1 114 100,7
4313 T 4313 2RS ​​T 65 140 48 2.3 123 108
4314 T 4314 2RS T 70 150 51 2.3 135 108
4315 T 4315 2RS T 75 160 55 2,5 142 126
4316 T 4316 2RS T 80 170 58 3 158 132