trang_banner

Các sản phẩm

Vòng bi siêu chính xác được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng đòi hỏi khắt khe: độ chính xác cao, tốc độ quay cao và độ cứng cao.
Vòng bi lăn chéo: XR SERIES
Mục Kích thước chính (mm) Xếp hạng tải động cơ bản Giới hạn tốc độ
d D T r Xuyên tâm trục Dầu
XR496051 203,2 279,4 31,75 1,5 41000 49200 800
XR678052 330,2 457,2 63,5 3 80000 98400 620
XR766051 457,2 609,6 63,5 3 106000 133000 520
XR820060 580 760 80 5 106000 209000 300
XR855053 685,8 914.4 79.375 3 180000 224000 260
XR882055 901.7 1117,6 82,55 3 225000 297000 200
XR889058 1028,7 1327,15 114,3 3 283000 374000 160
XR897051 1549,4 1828,8 101,6 3 326000 489000 80
JXR637050 300 400 37 1,5 47200 60000 720
JXR652050 310 425 45 2,5 61600 76500 640
JXR699050 370 495 50 3 70200 89200 600