trang_banner

Các sản phẩm

Vòng bi tiếp xúc góc có các mương vòng trong và vòng ngoài được dịch chuyển tương đối với nhau theo hướng của trục vòng bi.Do đó, vòng bi phù hợp với tải trọng hướng tâm và tải trọng trục tác động đồng thời. Khả năng chịu tải dọc trục của vòng bi tiếp xúc góc tăng khi góc tiếp xúc tăng.